CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———***———

 ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN S

(V/v: Công nhận thuận tình ly hôn và thỏa thuận về con cái, tài sản)

Kính gửi: ………………………………………………………..

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:

Họ và  tên chồng: ………………. Sinh ngày: …………….

CCCD Số: …………………..   do Cục cảnh sát QLHC về TTXH  Cấp ngày:  19/12/2021

Hộ khẩu thường trú: …………………………………..

Chỗ ở hiện tại:. ………………..

Số điện thoại: …………………..

Họ và  tên vợ: ………………… Sinh ngày: ………………….

CCCD Số: …………… do Cục cảnh sát QLHC về TTXH  Cấp ngày:  ………………..

Hộ khẩu thường trú:……………………….

Chỗ ở hiện tại: ……………………..

Số điện thoại………………..

Chúng tôi xin trình bày với Quý Toà sự việc như sau

1. Những vấn đề yêu cầu Tòa giải quyết:

– Về hôn nhân: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

– Về nuôi con chung: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

–  Về chia tài sản: …………………………………………………………………….

2.Lý do, mục đích yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ của việc yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề nêu trên: …………………..

3.Tên và địa chỉ của những người có liên quan đến những vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết: …………

4.Thông tin khác: …………….

Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn gồm có:

………………………………………..

Chúng tôi cam kết những lời khai trong đơn là đúng sự thật.

………………………………………………..

               Họ và tên chồng                                                                                        Họ và tên vợ

 

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *