Thành lập chi nhánh công ty vốn đầu tư nước ngoài.

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty FDI) là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, thành lập hoặc góp vốn cùng nhà đầu tư Việt Nam để thành lập.
 • Chi nhánh  đơn vị trực thuộc, hoạt động theo sự uỷ quyền của công ty. Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

Công ty Luật là đơn vị tư vấn luật có nhiều kinh doanh trong việc tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài thành lập doanh nghiệp, và hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi hỗ trợ, cung cấp dịch vụ thành lập chi nhánh công ty FDI như sau:

1. CƠ SỞ PHÁP LÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY FDI:

 • Luật doanh nghiệp năm 2020.
 • Luật đầu tư năm 2020.
 • Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT về đăng ký doanh nghiệp.
 • Và các văn bản khác hướng dẫn thành lập doanh nghiệp.

2. THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY FDI:

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định (Luật sư sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể cho Quý khách hàng).
 • Bước 2: Kê khai tài khoản và nộp hồ sơ qua mạng (Luật sư sẽ tư vấn, hướng dẫn cụ thể cho Quý khách hàng).
 • Bước 3: Theo dõi giải quyết, liên lạc với cơ quan thẩm quyền, nhận kết quả bàn giao cho Quý khách hàng.

3. HỒ SƠ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY FDI:

 • Thông báo thành lập chi nhánh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.
 • Bản sao nghị quyết, quyết định đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh.
 • Bản sao biên bản của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao nghị quyết, quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty FDI.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp.

4. TƯ VẤN SOẠN THẢO HỒ SƠ THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔN TY FDI:

 • Soạn thảo Thông báo lập chi nhánh công ty.
 • Soạn thảo Biên bản họp Hội đồng thành viên (TNHH)
 • Soạn thảo biên bản Hội đồng quản trị (CP) về việc thành lập chi nhánh công ty.
 • Soạn thảo Quyết định Hội đồng thành viên về việc thành lập công ty.
 • Soạn thảo Quyết định Hội cổ đông về việc thành lập công ty.
 • Soạn thảo Quyết định của chủ sở hữu đối với công ty TNHH 1 thành viên về việc thành lập lập chi nhánh.
 • Soạn thảo các văn bản khác theo yêu cầu của hồ sơ hoặc yêu cầu tư cơ quan chức năng nếu có.

5. DỊCH VỤ LUẬT SƯ TƯ VẤN THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY FDI:

 • Tư vấn các điều kiện, tài liệu cần chuẩn bị để thành lập CHI NHÁNH CÔNG TY.
 • Tư vấn điều kiện đối với người đứng đầu CHI NHÁNH CÔNG TY.
 • Tư vấn đặt tên CHI NHÁNH CÔNG TY.
 • Tư vấn địa chỉ đặt trụ sở CHI NHÁNH CÔNG TY.
 • Tư vấn về thuế, kế toán cho CHI NHÁNH CÔNG TY.

6. DỊCH VỤ MIỄN PHÍ SAU THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY FDI:

Theo yêu cầu của Quý khách hàng, Chúng tôi có thể hỗ trợ các công việc:

 • Hỗ trợ Mua chữ ký số kê khai thuế qua mạng.
 • Hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử.
 • Hỗ trợ mua phần mềm kế toán.
 • Hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng.
 • Hỗ trợ đăng ký bảo hiểm xã hội.
 • Hỗ trợ tư vấn pháp lý về doanh nghiệp và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của Quý khách hàng.

7. CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM SAU KHI THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY FDI:

 • Kê khai và nộp thuế môn bài cho Chi nhánh: Mức thu lệ phí môn bài mà chi nhánh phải nộp là 1.000.000 đồng / năm.
 • Ngày chậm nhất mà chi nhánh phải nộp mức lệ phí môn bài là vào ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
 • Nếu chi nhánh thành lập trong thời gian 06 tháng đầu năm thì nộp lệ phí môn bài cho cả năm. Nếu thành lập trong 06 tháng cuối năm (từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 của năm). Thì năm đầu tiên chỉ nộp 50% mức lệ phí môn bài cho cả năm.
 • Thông báo về việc đặt in, tự in hoặc sử dụng hóa đơn từ cơ quan thuế: Chi nhánh đều được tự đặt in hóa đơn để sử dụng. Hoặc sử dụng chung hóa đơn với doanh nghiệp. Bao gồm cả chi nhánh độc lập và chi nhánh phụ thuộc.
 • Mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh: Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, chi nhánh cần liên hệ với Ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại nước ngoài tại Việt Nam để tiến hành mở tài khoản thanh toán cho Chi nhánh.
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *