Công ty Luật hướng dẫn doanh nghiệp thủ tục, hồ sơ cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip theo quy định mới cho doanh nghiệp như sau:

I. QUY ĐỊNH CẬP NHẬT THÔNG TIN CĂN CƯỚC CÔNG DÂN:

Điều 30 Luật Doanh nghiệp quy định:

“1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.”

Theo đó, Điều 28 quy định như sau:

“Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân”.

Như vậy, khi có sự thay đổi về số giấy tờ pháp lý cá nhân (tức số CCCD/CMND/Hộ chiếu) của người đại diện theo pháp luật, thành viên công ty,… do được cấp thẻ Căn cước công dân thay cho Giấy chứng minh nhân dân/ cấp thẻ CCCD mới có sự thay đổi số CCCD, doanh nghiệp cần đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

II. THỦ TỤC CẬP NHẬT CĂN CƯỚC CÔNG DÂN:

Điều 30 Luật Doanh nghiệp quy định như sau:

“2. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới”.

Theo quy định trên, trong vòng 10 ngày kể từ ngày người đại diện theo pháp luật/thành viên công ty nhận được CCCD mới, doanh nghiệp cần gửi hồ sơ đăng ký thay đổi đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở. Hồ sơ sẽ được giải quyết trong 03 ngày làm việc, không kể ngày nộp hồ sơ.

III. HỒ SƠ THAY ĐỔI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN:

Doanh nghiệp cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

  1. Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu II-5 ban hành kèm thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
  2. 01 bản sao chứng thực CCCD mới của người đại diện theo pháp luật/thành viên công ty;
  3. 01 bản sao chứng thực CCCD/CMND người nộp hồ sơ
  4. Giấy uỷ quyền (nếu có).

IV.  QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH KHI KHÔNG THAY ĐỔI:

Nghị định 122/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 44. Vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh”.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *